วิธีการกินยาคุมฉุกเฉินเบื้องต้น

ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อรับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน แต่สามารถรับประทานได้สูงสุด 120 ชั่วโมง (5 วัน) หลังจากนั้น ขั้นตอนในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินมีดังนี้

1. ปรึกษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือเภสัชกรเพื่อดูว่ายาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเหมาะกับคุณหรือไม่

2. รับประทานยาโดยเร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อรับประทานภายใน 72 ชั่วโมง

3. กินยาเม็ดที่สอง (ถ้าจำเป็น) 12 ชั่วโมงหลังจากเม็ดแรก

4. ระวังผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน และเลือดออกผิดปกติ

5. ลองทดสอบการตั้งครรภ์หากคุณไม่มีประจำเดือนภายในสามสัปดาห์หลังจากรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

โปรดทราบว่าการคุมกำเนิดฉุกเฉินไม่ใช่สิ่งทดแทนการคุมกำเนิดแบบปกติ และไม่ควรใช้เป็นรูปแบบหลักในการคุมกำเนิด หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน โปรดปรึกษากับผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือเภสัชกร เจ้าค่ะ.

วิธีการกินยาคุมฉุกเฉินแบบละเอียดแต่ละชนิด –> https://jczh.xyz/category/ยาคุม/

Related Posts